Naše služby pro vás

S čím vám můžeme pomoci

Veřejná správa

Zastupitelské orgány měst a obcí hledají nejrůznější způsoby komunikace s občany i ostatními skupinami veřejnosti. Cíle mohou zahrnovat vytváření a udržování příznivé image, posilování identifikace obyvatel s obcí, poskytování přístupu k informacím o obci a jejích institucích, vytváření podmínek pro uplatnění nápadů a připomínek občanů.

Komunikační strategie

Pomůžeme vám definovat problém, analyzovat situaci a určit cíle, kterých má být dosaženo. Doporučíme relevantní cílové skupiny, prostředky komunikace, vhodné načasovaní a další aspekty strategie. Při své práci respektujeme ostatní složky firemní identity klienta, případně pomůžeme s vytvoření jejího systému či jeho změnou.

Events, akce pro média

Dobré vztahy s médii jsou v mnoha případech základem úspěšné komunikace s cílovými skupinami. Pomůžeme vám tyto vztahy budovat a udržovat. Dokážeme zorganizovat akci na klíč včetně produkce pro relevantní skupiny či jednotlivce a využít pozitivních prožitků a pocitu sounáležitosti účastníků ve prospěch image zadavatele.

Reference

Ing. Petr Bareš

Majitel / BAPA STAVBY

"Spolupráce s firmou Multima Group v oblasti komunikační strategie byla nadstandardní a přinesla kýžené výsledky."

Ing. Jan Riegert

Manažer / Hoerbiger Žandov

"Zajištění školení klientského přístupu pro naše pracovníky proběhlo k naprosté spokojenosti."

Zviditelníme vás