Naše služby pro vás

S čím vám můžeme pomoci

Veřejná správa

Ve vyspělých demokraciích je obvyklé, že zastupitelské orgány měst a obcí hledají nejrůznější způsoby komunikace s občany i ostatními skupinami veřejnosti, aby jim vysvětlily svou činnost a dokázaly objasnit svá rozhodnutí a najít společná řešení.

Komunikační strategie

Pomůžeme vám definovat problém, analyzovat situaci a určit cíle, kterých má být dosaženo. Doporučíme relevantní cílové skupiny, prostředky komunikace, vhodné načasovaní a další aspekty strategie. Při své práci respektujeme ostatní složky firemní identity klienta, případně pomůžeme s vytvoření jejího systému či jeho změnou.

Events, akce pro média

Dobré vztahy s médii jsou v mnoha případech základem úspěšné komunikace s cílovými skupinami. Pomůžeme vám tyto vztahy budovat a udržovat. Dokážeme zorganizovat akci pro relevantní skupiny či jednotlivce a využít pozitivních prožitků a pocitu sounáležitosti účastníků ve prospěch image zadavatele.

CSR

Společenská odpovědnost představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, zejména v oblasti sociálního rozvoje, ochrany životního prostředí a ekonomické stability. Pomůžeme vám vybrat vhodné oblasti a zapojit je do kontextu komunikační strategie.